Plaid Cymru yn mynnu eglurder ar famau a phartneriaid sy'n ymweld â'r ysbyty

New hospital building programme announced - GOV.UK

Mae Plaid Cymru wedi galw am fwy o eglurder ynghylch newidiadau i ymweld ag ysbytai ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio rhai rheolau ar fynd gyda phartneriaid beichiog a mamau newydd.

Dywedodd Bethan Sayed AS, aelod o'r senedd dros Dde Cymru Gorllewin, ei bod yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar famau fel hi a’i gwneud hi'n haws mewn theori i bartneriaid fynd gyda merched beichiog drwy’r broses famolaeth.

Fodd bynnag, roedd hi'n anfodlon fod Llywodraeth Cymru'n disgwyl i reolwyr ysbytai unigol wneud penderfyniadau a allai, mewn rhai ardaloedd, weld fwy o gyfyngiadau eto ynglyn ag ymweld ag ysbytai.

Dywedodd Ms Jenkins: "Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd iawn i unrhyw riant beichiog neu newydd - gall genedigaeth fod yn ddigon trawmatig ar brydiau ond mae gorfod gwneud hynny yn ystod cyfyngiadau Covid-19 a heb bartner cefnogol wrth eich ochr chi bob amser, yn gwneud pethau'n waeth o lawer.

"Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried ein pryderon ar ôl misoedd o ymgyrchu ac wedi perfformio tro pedol. Ond rwy'n bryderus hefyd y gallem weld sefyllfa dameidiog yn datblygu os yw'r rheolau yn wahanol ym mhob ysbyty ac, o bosib, yn llawer llymach nag y maent ar hyn o bryd.

"Roedd Plaid Cymru wedi trefnu dadl ar yr union fater hwn yn y Senedd yn ystod y dyddiau nesaf felly efallai bod hynny wedi helpu i gyflymu ymateb y Llywodraeth a fydd, gobeithio, yn gwneud bywyd yn haws i ferched beichiog a mamau newydd a'u partneriaid."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joe Williams
    published this page in Newyddion 2020-11-30 13:19:46 +0000

Gyda'n gilydd, gallwn newid gwleidyddiaeth yn Islwyn!

Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn cofrestru i helpu, gallwn ddod â newid go iawn i Islwyn.

Ymgyrchoedd