“Addewidion wedi torri. Targedau wedi eu methu.” Plaid yn ymosod ar record Llafur.

 

Heddiw mae ymgeisydd Etholiad Senedd Plaid Cymru ar gyfer Wrecsam, Carrie Harper wedi taro allan ar “fethiant cyflawni Llafur” ar ôl ugain mlynedd wrth y llyw fel Llywodraeth Cymru.

Cyn lansiad maniffesto Llafur yfory, tynnodd Carrie Harper sylw at “addewidion wedi eu torri, ymrwymiadau wedi’u gostwng, a thargedau wedi’u methu”, gan ddadlau mai dim ond llywodraeth Plaid Cymru fyddai’n rhoi’r polisïau radical sy’n ofynnol i ddarparu cyfiawnder cymdeithasol i bawb yng Nghymru ar waith.

Ychwanegodd ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Wrecsam a gafodd ei geni a’i magu ym Mharc Caia lle mae 42% o blant yn byw mewn tlodi, fod cymunedau tlotaf Cymru wedi cael eu “siomi a’u gadael ar ôl” gan Lywodraeth Lafur.

Dywedodd Carrie Harper:

“Mae Llafur wedi cynrychioli fy nghymuned gartref yn Wrecsam ar bob lefel o lywodraeth ar ryw adeg trwy gydol fy mywyd.

“Mae eu geiriau cynnes ar gyfiawnder cymdeithasol yn cael eu bradychu gan eu record o addewidion wedi eu torri, ymrwymiadau wedi eu gollwng, a thargedau wedi’u methu.

“Ym Mharc Caia lle cefais fy ngeni a fy magu, mae ffigurau’n dangos bod 42% o blant yn byw mewn tlodi. Gosododd Llafur darged o ddileu tlodi plant erbyn 2020 ond fe’i gollyngwyd pan ddaeth yn amlwg y byddent yn methu.

“Ar ôl addo dod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd, fe oruchwyliodd Llafur gynnydd o 40% yn nifer yr eiddo gwag ledled Cymru.

“Er gwaethaf ymrwymo i gefnogi pobl awtistig a’u teuluoedd, pleidleisiodd Llafur yn erbyn Deddf Awtistiaeth mawr ei hangen yng Nghymru.

“Ac er eu bod yn honni eu bod ar ochr teuluoedd, mae Llafur wedi anwybyddu eu Hadolygiad Tlodi Plant eu hunain ac wedi pleidleisio yn erbyn ehangu Prydau Ysgol Am Ddim i blant o aelwydydd ar Gredyd Cynhwysol.

“Dyma rai enghreifftiau yn unig o sut mae Llafur wedi gwneud addewidion anrhydeddus ond wedi methu â chyflawni. Mae hyn yn profi mai dim ond newid llywodraeth a phleidlais i Blaid Cymru ar Fai 6ed fydd yn sicrhau bod y polisïau cywir yn cael eu rhoi ar waith i fynd i’r afael â thlodi a thyfu’r economi.

“Os daliwch chi i wneud yr un peth, byddwch chi'n dal i gael yr un canlyniad. Dim ond trwy roi croes mewn blwch gwahanol ar Fai 6ed y byddwn yn cael canlyniad gwahanol.

“Gyda rhaglen uchelgeisiol i greu 60,000 o swyddi, cynnig prydau ysgol am ddim i bob disgybl cynradd, rhoi taliad plant wythnosol o £ 35 i deuluoedd, a hyfforddi a recriwtio 6,000 o feddygon, nyrsys, a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i brofi nad oes problem na all Cymru ei datrys drosom ein hunain. ”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Joe Williams
    published this page in Newyddion 2021-04-08 14:15:39 +0100

Gyda'n gilydd, gallwn newid gwleidyddiaeth yn Islwyn!

Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn cofrestru i helpu, gallwn ddod â newid go iawn i Islwyn.

Ymgyrchoedd